Speelterreinen

De aanleg van (water)speeltuinen is een relatief nieuwe ontwikkeling binnen ons bedrijf. Recent is de natuurspeeltuin in Leiden die door ons is aangelegd geopend. Het technisch goed in elkaar zetten van de toestellen is voor ons geen probleem. Nieuwe uitdaging bij dit soort projecten is dat je te maken hebt met een keuringsinstantie voor de veiligheid. Maar door een terdege voorbereiding en advisering hebben we ook dit project tot een goed einde kunnen brengen en nieuwe kennis weten te vergaren die we graag in de toekomst ook bij u toepassen.